0 212 274 48 89
0 532 510 15 49
NEDEN ALTAY GÜVENLİK?

Sağlam analiz, farklı çözümler

Doğru bir hizmet ancak ve ancak hizmet sağlayan kurumun müşterinin baktığı perspektiften bakması ve empati kurmasıyla gerçekleşebilir.

Altay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. olarak; hizmet öncesinde gerçekleştirdiğimiz durum analizi ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini biliyor, bu doğrultuda duruma özel farklı çözümler üretiyoruz.

Altay Güvenlik risk analiz ekibi tarafından yapılacak incelemede;

1. Yapılacak organizasyonun türü ve amacı

2. Organizasyon sahibi

3. Organizasyonun yapılacağı yerin sosyoekonomik yapısı

4. Potansiyel risk ve tehdit unsurları

5. Katılımcılar

analiz edilip raporlandıktan sonra, hizmet verilecek alanın keşfi yapılır. Bu analiz ve raporlar sonucunda hazırlanan organizasyon planı; operasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen arama, yönlendirme, devriye, koruma ve gözetim gibi faaliyetlerle kusursuz bir şekilde uygulanır.

 

Doğru ekipman, doğru personel

Sağladığımız hizmetin kusursuz olması için organizasyonunuzun güvenliğine en uygun teçhizat ve ekipmanı belirliyor; ihtiyaca en uygun personeli görevlendiriyoruz.

Organizasyonun güvenlik ihtiyacı ve seviyesine göre aşağıdaki ekipman ve teçhizatları kullanarak fiziki güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında tamamlayıcı önlemler alıyoruz.

El tipi metal dedektör
Kapı metal dedektörü
X-Ray kontrol cihazı
Yönlendirme/Engelleme bariyerleri
Yönlendirme bantları
Eskort araçları
Telsiz

İnsan kaynakları müdürlüğümüz tarafından yapılan sözlü, yazılı ve fiziksel testleri; kişilik ve dikkat testleriyle de destekleyerek, gerçekleştirdiğimiz bu titiz çalışma sonucunda ihtiyacınıza en uygun personeli seçiyoruz. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenli periyotlarla verdiğimiz kurum içi eğitim ile de tüm personelimizi nicelik ve nitelik bakımından üstün kılıyoruz.

Müşteri memnuniyet garantisi

Organizasyon başlamadan önce yaptığımız analiz ve raporlamanın ardından; özel güvenlik izinlerinin alınması, bürokratik izinlerin takibi, personel temini ve lojistik ihtiyaçların giderilmesini sağlayarak organizasyonunuzun başarıya ulaşması için oluşması muhtemel olan tüm aksaklıkların önüne geçiyor, müşterilerimize organizasyon öncesi ve sonrasında kapsamlı bir koruma ve güvenlik hizmeti sunarak %100 müşteri memnuniyeti sağlıyoruz.
 
 0 212 274 48 89

© 2014 ALTAY GÜVENLİK Tüm Hakları Saklıdır